Cheiron

In september 1994 - ruim vier jaar voor ik een voor mij volkomen nieuwe weg insloeg door de 5,5 jarige opleiding tot klassiek homeopaat te gaan volgen - heb ik mijn geboortehoroscoop laten maken en duiden.

Radix Nolly Nugteren

In mijn horoscoop staat Cheiron 15 graden Steenbok in het vierde huis conjunct mijn IC (immum coeli of middernachtspunt, dat het donkerste punt van de nacht markeert en exact tegenover het hoogste punt ligt dat de zon om 12 uur 's middags bereikt. Het IC vormt de fundering van de horoscoop en is de emotionele rots waarop de rest van het leven is gebouwd, de emotionele omgeving die aan de wortel van ons wezen ligt).

Cheiron is de enige planeet die in mijn horoscoop retrograde staat. Zonder Cheiron zou alle planeetenergie in mijn horoscoop alleen in het 1e en in de laatste 4 huizen zitten. Cheiron maakt heel mooie aspecten (met Zon en met Mercurius) en een paar moeilijke (met Ascendant, Midhemel en met Uranus). Er werd me letterlijk gezegd om juist met die moeilijke aspecten aan de slag gaan. Dan zou een enorme kracht kunnen vrijkomen om heler te worden door mijn helende vermogens als het ware wakker te maken. Bij Cheiron in het 4e huis hoort namelijk het van binnen uit kunnen genezen van wie er ook maar op je pad komt.

Omdat ik het gevoel heb dat Cheiron mij de richting heeft gewezen naar het werk dat ik nu met heel veel plezier doe, heb ik van het symbool van Cheiron mijn logo gemaakt. Dat symbool lijkt op een sleutel en Cheiron is voor mij ook de sleutel naar een totaal nieuwe carrière geweest.

Het symbool

In 2010 zijn Neptunus en Cheiron bij elkaar gekomen en ze blijven de komende jaren samenwerken. Neptunus is de planeet van spiritualiteit, mystiek, inspiratie, menslievendheid en van het gevoel dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Neptunus leert ons om een dieper inzicht te krijgen in de werkelijkheid, òf we kunnen vluchten in illusie of verslaving.

Cheiron is eigenlijk een planetoïde en wordt vooral in de medische- en spirituele astrologie gebruikt. In de mythologie was Cheiron een centaur, half god, half paard. Hij was een groot healer, astroloog en orakel. Toen hij een keer op bezoek was bij zijn vriend Hercules verwondde hij zich per ongeluk aan één van diens giftige pijlen. De wond kon niet genezen, maar Cheiron kon ook niet sterven omdat hij een halfgod was. Zo werd hij de Wounded Healer, de genezer die zelf door een proces heen is gegaan waarin hij heeft gemerkt dat hij ook een gewoon mens is. Zo’n healer stelt zich op naast de cliënt en niet erboven, zoals gebruikelijk is in de allopathische geneeskunde. Alternatief therapeuten en zeker zij die met hun handen werken, hebben Cheiron meestal op een belangrijke plaats in hun horoscoop.

We zien dit terug in de naam Cheiron, daar zit het woord “cheir” in, wat hand betekent. Het zou een overblijfsel zijn uit de tijd van Atlantis. We vinden het terug in woorden als chiromancie, chiropractie, chirurg. Met handen kun je schrijven, je kunt er helende boodschappen mee doorgeven zoals Thoth in het oude Egypte. Later werd die ook bekend als Hermes en in de astrologie als Mercurius.

Met handen kun je ook energie doorgeven. Cheiron is een doorgeefplaneet, net als Mercurius, die de verbinding legt tussen de Zon en de planeten en Pluto die verbindt tussen de planeten en het universum. De baan van Cheiron is sterk ellipsvormig en verbindt de banen van Saturnus, de laatste zichtbare planeet, en Uranus, de eerste onzichtbare planeet. Daarmee verbindt hij het bewuste en het onbewuste.

Cheiron wordt ook wel de regenboogbrug tussen de zichtbare en onzichtbare planeten genoemd. We kunnen in de regenboogbrug de kleuren van de chakra’s herkennen. Als een therapeut de energie van de chakra’s in evenwicht brengt, komen binnen en buiten weer in evenwicht en wordt de eigen geneeskracht geactiveerd. Maar dat geldt ook voor andere geneeswijzen waar met de handen wordt gewerkt en ook voor allerlei methodes die inzicht geven. En net als Cheiron zelf hebben de mensen die ermee werken eerst hun eigen ‘verwonding’ moeten zien en verwerken om dit goed te kunnen.

De wond van Cheiron is dat we ooit uit de Eenheid, het paradijs, zijn verdreven. We ontdekten dat we niet zijn zoals de ander, dat we niet altijd worden begrepen en dat wij anderen ook niet altijd begrijpen. Ouders proberen soms hun kind te sturen, maar als je Cheiron hebt verinnerlijkt laat je je niet sturen; dat bepaal je zelf je koers. Het gaat bij Cheiron niet in de eerste plaats om het genezen van het lichaam, maar om het bewustwordingsproces en om het herstellen van de oorspronkelijke Eenheid. Het weten dat je oké bent en dat niemand jou iets kan aanpraten als je dat zelf niet toelaat.

Cheiron leert ons bescheiden te zijn en menselijk, ons ego wat op de achtergrond te zetten. Waar Cheiron staat in je horoscoop heb je ooit pijnlijke ervaringen opgedaan; daar heb je ontdekt dat je niet beter bent dan een ander en dat je niemand de schuld kunt geven van jouw narigheid. Zoals Hercules zijn vriend ook niet expres verwondde. Cheiron houdt ons een spiegel voor: de ander dat ben jij. De winst van Cheiron is inzicht in jouw eigen werkelijkheid, die anders is dan de werkelijkheid van een ander. Jouw werkelijkheid brengt je naar je eigen autoriteit, je eigen Saturnus-kracht, die je dan niet meer weggeeft aan autoriteiten buiten je. En vervolgens naar de vrijheid om jezelf te zijn, de vrijheid van Uranus. Je zult dan mensen pijn doen als ze willen dat je net zo bent als zij. En zelf raak je beschadigd als je anderen wilt vormen naar jouw idee.