De behandeling

Om het juiste middel te vinden is het van belang de oorzaak van de verzwakking van ons zelfhelend vermogen te vinden. Wat heeft de balans verstoord? Ik vind het een uitdaging om daar in het consultgesprek samen naar op zoek te gaan. Het consultgesprek geeft enerzijds aanknopingspunten voor het juiste middel, anderzijds kom je tijdens het gesprek mogelijk tot inzichten waardoor je een positievere kijk op het leven krijgt, beter voor jezelf op leert komen, schuldgevoelens of boosheid los kunt laten, enzovoorts.

In bepaalde gevallen, vooral bij acute klachten, kun je direct verbetering ervaren na inname van het homeopathische middel. De behandeling van chronische ziekten vraagt meer tijd; genezing zal tot diep in het gestel plaats moeten vinden, omdat daar de uiteindelijke oorzaak van het ziek zijn ligt. Er zijn meerdere consulten nodig om de voortgang te volgen en aan de hand daarvan te bepalen welk middel op dat moment moet worden ingezet om verder herstel te bereiken.

Je kunt direct een afspraak maken via het formulier op deze website.

Hoe verloopt het eerste consult?

Een eerste afspraak voor een homeopathisch consult duurt meestal 1,5 tot 2 uur en kost € 110,-- (inclusief homeopathische middelen). Bij contante betaling krijgt u € 5,-- korting.

In dit eerste consult probeer ik - met respect en zonder oordeel - een zo compleet mogelijk beeld van je te krijgen. Iedereen maakt in zijn/haar leven dingen mee die moeilijk zijn en die lang niet altijd goed worden verwerkt. Wat heeft in jouw leven plaats gevonden op fysiek, emotioneel/relationeel, sociaal/ maatschappelijk of geestelijk gebied en hoe reageerde je er op? Hoe was je jeugd, je schooltijd?

Mogelijk is er sprake van trauma's die verband houden met je huidige klacht. Ook wil ik graag weten of in je familie (ouders, broers, zussen, maar ook grootouders en ooms en tantes van beide kanten) ernstige ziekten voorkomen. Denk daarbij aan diabetes, kanker, COPD Tool tip: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, hartziekten e.d. Ziekten die in je familie voorkomen kunnen namelijk een belangrijke leidraad zijn voor wat je mogelijk in aanleg meegekregen hebt.

Verder zal ik je vragen stellen over fysieke en mentale aspecten in je leven, bijvoorbeeld over voeding, slaap, temperatuursvoorkeur, angsten, hobby's, werkhouding. Dit zijn slechts voorbeelden van waar dit gesprek over kan gaan. Jij bepaalt zelf wat je wilt vertellen.

Als er direct een middel duidelijk naar voren komt, krijg je dit aan het eind van het eerste consult meteen mee, maar meestal werk ik een en ander eerst verder uit. Daar komen verschillende middelen uit, waar ik het best bij jou passende middel uit kies.

Het vervolgconsult

In het vervolgconsult, vaak na een week of zes, bespreken we wat je van de homeopathische behandeling mag verwachten en hoe lang de totale behandeling naar verwachting zal duren.

Bij ieder vervolgconsult kijken we samen wat er veranderd is. Stapsgewijs neem ik de klachten die in het vorige consult naar voren kwamen met je door. Wij gaan samen na of er nog informatie ontbreekt, of er sprake is van nieuwe gebeurtenissen in je leven die een andere aanpak vragen, of er mogelijk een of andere blokkade eerst moet worden aangepakt om de behandeling voort te kunnen zetten. Op basis van dit gesprek worden middelkeuze, potentie, dosis en innamefrequentie aangepast.

Met uitzondering van de behandeling van een acute klacht (bijvoorbeeld gevolgen van een ongeval) is vrijwel iedere behandeling erop gericht om het constitutionele middel te vinden dat het meest overeen komt met jouw totaalbeeld. Vaak zul je een aantal constitutionele middelen na elkaar nodig hebben. Een constitutionele behandeling heeft tijd nodig. In de loop van de behandeling zal al een aantal klachten afnemen of verdwijnen. Hoewel je daarmee wellicht al tevreden bent, is het van belang niet vroegtijdig met de behandeling te stoppen om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan en zo mogelijk nóg beter.

Tijdens de consulten wordt vaak meer duidelijk omtrent de oorzaak van je klacht. Je kunt zelf inzicht krijgen in veranderingen die je in je leven zou kunnen doorvoeren om herhaling van je klacht te voorkomen. In mijn praktijk blijkt regelmatig dat ziektesymptomen ons iets duidelijk maken over zaken die uit balans zijn in ons leven. Als je je afvraagt ‘wat kan ik als gevolg van deze klacht niet meer doen?’, wordt je soms duidelijk dat je datgene wat je nu niet kunt, eigenlijk niet meer wilde. Als je op dat gebied je leven verandert, zou de klacht zelfs vanzelf kunnen verdwijnen; de symptomen hoeven je dan niets meer duidelijk te maken.

Het vervolgconsult duurt ongeveer drie kwartier tot een uur en kost € 60,--. Bij contante betaling krijgt u € 5,-- korting. De duur van de totale behandeling is afhankelijk van het type klacht en de reactie op het homeopathisch geneesmiddel. In het algemeen kun je stellen: hoe langer een klacht bestaat, hoe meer tijd nodig is voor volledig herstel.

Eind van de behandeling

Zo lang het goed blijft gaan is het van belang de behandeling voort te zetten, want zo lang je het middel gebruikt en je je er goed bij voelt wordt er nog steeds vooruitgang geboekt. Als je stopt is de kans groot dat je op kortere of langere termijn ‘terugglijdt’ en dat je klachten weer terugkomen.

De behandeling is pas ten einde als, nadat je klachten een poos zijn verdwenen, oude klachten weer terugkeren. Dit is de zogenaamde eindverergering van de behandeling en dat is het juiste moment om te stoppen met het middel.

Patiënten zijn beter te motiveren om de behandeling voort te zetten als ze begrijpen waarom deze eindverergering plaatsvindt. De hele tijd dat je de voorgeschreven middelen gebruikte ging je vooruit, waaruit blijkt dat je deze middelen dus kennelijk nodig had. Bij de eindverergering merk je dat oude klachten, hoewel je nog steeds het laatste van toepassing zijnde middel inneemt, zonder aanwijsbare oorzaak terugkeren. Daaruit blijkt dat dat middel alles heeft gedaan wat het voor jou en het verdwijnen van je klachten kan doen. Je reageert nu als een ‘gezond’ mens op het middel en krijgt dus ook de verschijnselen die dit middel veroorzaakt bij gezonde proefpersonen. Dit is een belangrijke indicatie dat je herstel zo volledig mogelijk is en tevens een garantie dat je lange tijd van de klachten gevrijwaard zult blijven. Dit is het moment dat je kunt stoppen met het middel. Zodra je stopt, verdwijnen ook de oude klachten, die nu immers alleen nog door het middel veroorzaakt worden, definitief.